Lotnicze chmury punktów i siatki MESH z drona

Mamy możliwość opracowania

chmury punktów

oraz

siatki MESH

na podstawie zrealizowanych nalotów fotograficznych UAV wysokiej rozdzielczości.

Na podstawie zrealizowanych materiałów fotograficznych jesteśmy w stanie wygenerować

chmurę punktów terenu

z pozycjonowaniem w osiach XYZ. Chmury punktów można wykorzystać do

obrazowania i modelowania 3D

.

Generujemy siatki MESH

, jest to obrazowanie za pomocą trójkątów, które również jest wykorzystywane do modelowania 3D, obliczania wysokości objętości.

Zrealizowane materiały świetnie nadają się do

oceny i analizy realizowanych projektów budowlanych, inwentaryzacji terenowej i obiektowej.

KALKULACJE WYSOKOŚCIOWE


na podstawie chmury punktów można obliczyć wysokości obiektów, przeszkód terenowych i porównać je z archiwalnymi materiałami...

KALKULACJE OBJĘTOŚCIOWE

po opracowaniu siatki mesh jesteśmy w stanie przeprowadzić obliczenia objętości wydobytego surowca, np węgiel, kruszec skalny, żwir...

INWENTARYZACJE POWYKONAWCZE

zrealizowane materiały można wykorzystać do analizy, inwentaryzacji obiektów w trakcie procesu budowlanego...

DOKUMENTOWANIE ZABYTKÓW

efekty naszej pracy można wykorzystać do podstawowej dokumentacji zabytków architektonicznych...

Przykładowe realizacje siatek mesh oraz chmur punktów

facebook
Filmowanie z powietrza 4K, zdjęcia z drona, fotografia lotnicza 300dpi, ortofotomapy, licencja UAVO VLOS