Numeryczne modele DSM pokrycia terenu z drona

Numeryczne modele powierzchniowe DSM

wiernie odwzorowują aktualne ukształtowanie terenu na badanym obszarze. Dzięki wykonanemu

modelowi DSM powierzchni

, jesteśmy w stanie zweryfikować wszystkie elementy które wystają poza płaszczyznę ziemi (znaki, mosty, drzewa, obiekty budowlane, przepusty).

Możemy podczas analizy

określić nierówności terenowe

(rowy, doły, górki), jak również zweryfikować

szorstkość terenu

, co jest wykorzystywane np w ocenie terenu pod budowę elektrowni wiatrowej.

Modele DSM świetnie sprawdzają się w branży górniczej.

Na ich podstawie możemy określić głębokość wyrobisk, obliczyć objętość hałd górniczych. Wykonując regularnie naloty UAV i generując modele DSM możemy

obliczyć ilość wydobytego surowca

w danym okresie.

GÓRNICTWO i WYDOBYCIE


Wykonujemy modele DSM terenu na potrzeby obliczania mas wydobytego surowca...

ANALIZY UKSZTAŁTOWANIA TERENU


Realizujemy modele DSM na potrzeby analizy ukształtowania gruntu i jego szorstkości...

OBIEKTY BUDOWLANE


Tworzymy modele DSM obiektów budowlanych takich jak stoki narciarskie...

Przykładowe realizacje modeli DSM

facebook
Filmowanie z powietrza 4K, zdjęcia z drona, fotografia lotnicza 300dpi, ortofotomapy, licencja UAVO VLOS