Fotogrametria lotnicza UAV

Wykorzystujemy bezzałogowe systemy UAV w fotogrametrii lotniczej niskiego pułapu na potrzeby projektowania, planowania, nadzoru oraz geodezji.

Lotnicze Ortofotomapy

fotogrametria z powietrza...

Lotnicze Ortofotomapy

fotogrametria z powietrza...
  Wykonujemy lotnicze ortofotomapy i fotomapy wysokiej rozdzielczości na dużych obszarach. Dokładność mapy jaką możemy osiągnąć to maksymalnie 1cm/px GSD.
więcej >>

Numeryczne Modele DSM

pokazujemy różnice wysokościowe...

Numeryczne Modele DSM

pokazujemy różnice wysokościowe...
  Realizujemy numeryczne modele pokrycia terenu, które stanowią odwzorowanie rzeczywiste ukształtowania terenu ze wszystkimi jego elementami, co pozwala określić gładkość powierzchni.
więcej >>

Modele 3D Terenu i obiektów

wizualizujemy przestrzennie...

Modele 3D Terenu i obiektów

wizualizujemy przestrzennie...
  Tworzymy modele 3D terenu i obiektów na podstawie zrealizowanego obloty dronami. Wykonane setki fotografii wysokiej rozdzielczości pozwalają na przetworzenie ich w przestrzenny model 3D.
więcej >>

Chmury punktów, siatki MESH

wizulizujemy w trójkątach...

Chmury punktów, siatki MESH

wizulizujemy w trójkątach...
  Na podstawie wygenerowanej chmury punktów oraz siatki trójkątów MESH, możemy stworzyć odwzorowanie terenu/obiektów w 3D. Materiał może zostać wykorzystany w budownictwie, texturach do gier, etc.
więcej >>

Inwentaryzacja lotnicza

porządkujemy przestrzeń...

Inwentaryzacja lotnicza

porządkujemy przestrzeń...
  Przeprowadzamy naloty dronami na potrzeby inwentaryzacji terenowej. Materiały można wykorzystać m.in. do inwentaryzacji cmentarzy, znaków drogowych...
więcej >>

Fotografia lotnicza 300dpi

wysoka rozdzielczość 42Mpix

Fotografia lotnicza 300dpi

wysoka rozdzielczość 42Mpix
  Zrealizujemy lotnicze sesje zdjęciowe wysokiej rozdzielczości. Dysponujemy aparatem cyfrowym pełnoklatkowym o matrycy 42,4 Mpix, który rejestruje obraz w jakości 300dpi.
więcej >>
facebook
Filmowanie z powietrza 4K, zdjęcia z drona, fotografia lotnicza 300dpi, ortofotomapy, licencja UAVO VLOS