Fotogrametria lotnicza UAV

Realizujemy usługi lotnicze niskiego pułapu, które rozwiązują Twoje problemy w szybkim pozyskaniu aktualnych produktów fotogrametrycznych
na potrzeby planowania, projektowania, nadzoru budowlanego oraz analiz i obliczeń przestrzennych.

Ortofotomapy, fotomapy

rzeczywiste zobrazowanie terenu...

Ortofotomapy, fotomapy

rzeczywiste zobrazowanie terenu...
  Generujemy ortofotomapy i fotomapy wysokiej rozdzielczości na dużych powierzchniach. Rozdzielczość mapy jaką możemy osiągnąć to nawet 1cm/px GSD...
więcej >>

Numeryczne Modele DSM

obliczenia matematyczne...

Numeryczne Modele DSM

obliczenia matematyczne...
  Realizujemy numeryczne modele pokrycia terenu NMPT, które stanowią odwzorowanie rzeczywistego ukształtowania terenu ze wszystkimi jego elementami...
więcej >>

Gęste chmury punktów

zobrazowania geometryczne 3D...

Gęste chmury punktów

zobrazowania geometryczne 3D...
  Na podstawie wygenerowanej gęstej
  chmury punktów, możemy stworzyć odwzorowanie terenu/obiektów
  w przestrzeni 3D...
więcej >>

Siatki Mesh, teksturowanie

trójkątowe modele 3D...

Siatki Mesh, teksturowanie

trójkątowe modele 3D...
  Na podstawie stworzonej siatki trójkątów MESH, możemy wykonywać obliczenia powierzchni i objętości obiektów 3D oraz generować textury do wizualizacji...
więcej >>

Modele 3D obiektów

wizualizujemy przestrzennie...

Modele 3D obiektów

wizualizujemy przestrzennie...
  Wykonane setki skośnych fotografii lotniczych wysokiej rozdzielczości pozwalają na przetworzenie ich i wygenerowanie przestrzennego modelu 3D...
więcej >>

Inwentaryzacja lotnicza

porządkujemy przestrzeń...

Inwentaryzacja lotnicza

porządkujemy przestrzeń...
  Przeprowadzamy naloty dronami na potrzeby inwentaryzacji terenowej. Materiały można wykorzystać m.in. do inwentaryzacji cmentarzy, znaków drogowych...
więcej >>