Planujesz realizację inwestycji, ale nie znasz ukształtowania terenu,chcesz ocenić czy teren wymaga podwyższenia, obniżenia lub wykonania innych prac ziemnych?

Wykorzystaj do tego celu drony!

Zrealizuj

nalot fotogrametryczny niskiego pułapu

nad terenem inwestycyjnym i pozyskaj w ten sposób

dane cyfrowe

.

Zebrane dane umożliwią wygenerowanie

cyfrowego numerycznego modelu powierzchniowego pokrycia terenu

, zwane modelami

DSM

/

NMT

lub

NMPT

. Modele mają za zadanie pokazanie wiernego

odwzorowania ukształtowania terenu

na analizowanym obszarze.

Na jego podstawie jesteśmy w stanie

zlokalizować i zweryfikować

wszystkie

elementy wysmukłe

, które wystają nad płaszczyznę gruntu, takie jak np,

drzewa, roślinność, przeszkody terenowe, obiekty budowlane, ruiny, skały, wały, elementy zalegające.Podczas analizy

wskazujemy nierówności terenowe

, które mogą wymagać prac ziemnych (rowy, doły, górki). Określamy wysokości skarp, nachylenia i szorstkość terenu, uskoki gruntu i osuwiska. Na podstawie modeli

obliczamy objętości robót ziemnych

.

Specjalnie dla naszych klientów

stworzyliśmy autorskie

oprogramowanie RPAS Cloud

. Oprogramowanie w technologi SAS ( w chmurze ) pozwala na

dostęp z każdego miejsca

z dostępem do internetu. Każdy zrealizowany model numeryczny terenu DSM / NMT / NMTP będzie dla Ciebie

dostępny od ręki, w każdej chwili

. Dzięki RPAS Cloud otrzymasz narzędzie do

analizowania, porównywania, opisywania, nakładania modeli z różnych okresów

oraz kilka ciekawych funkcji, które ułatwią Ci pracę.

Zostań naszym klientem a licencję na oprogramowanie RPAS Cloud otrzymasz gratis!Naloty fotogrametryczne wykonujemy przy użyciu

bezzałogowych samolotów UAV lub wielowirnikowców.

Jednego dnia jesteśmy w stanie zrealizować

nalot niskiego pułapu dla powierzchni do 1000 ha lub odcinka liniowego do 50km.Skorzystaj z naszych usług, a

zaoszczędzi to Twój czas, ograniczy ilość pracy

, a przede wszystkim

zmniejszy Twoje koszty

. Nasze rozwiązania Tworzymy właśnie dla Ciebie!
 
Zainteresowało Cię nasze rozwiązanie? Zapraszamy do kontaktu!

Do czego możesz wykorzystać numerzyczne modele terenu?

BUDOWNICTWO DROGOWO / MOSTOWE

Generujemy numeryczne modele terenu na potrzeby analizy terenowej pod przebieg nowo projektowanej drogi (autostrady, drogi ekspresowe, krajowe, powiatowe)

BUDOWNICTWO KOLEJOWE

Generujemy numeryczne modele terenu na potrzeby analizy powierzchniowej remontowanej lub pod przebieg nowo projektowanej linii kolejowej.

GÓRNICTWO i WYDOBYCIE

Wykonujemy numeryczne modele terenu na potrzeby projektowania wydobycia, lokalizacji maszyn mobilnych oraz infrastruktury komunikacyjnej. Realizujemy obliczenia objętości wydobytego surowca oraz składowanego kruszcu na hałdach...

BUDOWNICTWO GÓRSKIE

Tworzymy numeryczne modele terenu DSM na potrzeby oceny ukształtowania terenu pod projektowane inwestycje budowlane, strukturalne dla obiektów takich jak: hotele, wyciągi narciarskie, drogi dojazdowe, kanały odpływowe, przyłącz, światłowody, itp...

ANALIZY UKSZTAŁTOWANIA TERENU

Realizujemy numeryczne modele pokrycia terenu NMPT na potrzeby analizy elementów wysmukłych, ukształtowania gruntu i jego szorstkości. Lokalizujemy nierówności które wymagają prac ziemnych i wyrównania terenu...

GOSPODARKA WODNA I PRZECIWPOWODZIOWA

Generujemy cyfrowe modele terenu na potrzeby analizy brzegowej rzek, wałów przeciwpowodziowych, rowów oraz zbiorników wodnych. Lokalizujemy elementy infrastruktury technicznej, powstałe przeszkody wodne oraz tereny zalewowe.

Przykładowe zrealizowane projekty modeli numerycznych DSM

FLY-MAP :: numeryczne modele terenu dsm nmpt :: obiekty wysmukłe

obiekty wysmukłe

FLY-MAP :: numeryczne modele terenu dsm nmpt :: miasta

miasta

FLY-MAP :: numeryczne modele terenu dsm nmpt :: mosty

mosty

FLY-MAP :: numeryczne modele terenu dsm nmpt :: kopalnie

kopalnie

FLY-MAP :: numeryczne modele terenu dsm nmpt :: archeologia

archeologia

FLY-MAP :: numeryczne modele terenu dsm nmpt :: przebudowa drogi

przebudowa drogi

FLY-MAP :: numeryczne modele terenu dsm nmpt :: składowiska surowców

składowiska surowców

FLY-MAP :: numeryczne modele terenu dsm nmpt :: inwentaryzacja

inwentaryzacja

FLY-MAP :: numeryczne modele terenu dsm nmpt :: hałdy

hałdy