Numeryczne modele pokrycia terenu DSM/NMPT z drona

Chcesz wykonać inwestycję i zastanawia Cię jak wygląda ukształtowanie terenu na wybranym terenie inwestycyjnym?

Chcesz ocenić czy działka wymaga wyrówania terenu? Jego podwyższenia lub obniżenia? Mamy bardzo skuteczne rozwiązanie!

Numeryczne modele powierzchniowe pokrycia terenu

, zwane modelami

DSM lub NMPT

, mają za zadanie pokazać

wierne odwzorowanie ukształtowania terenu

na badanym obszarze.

Dzięki wykonanemu

cyfrowemu modelowi powierzchni terenu

, jesteśmy w stanie zweryfikować wszystkie

elementy wysmukłe

, które wystają nad płaszczyznę ziemi (znaki, mosty, drzewa, obiekty budowlane, przepusty, skały, itp).

Podczas analizy

wskazujemy nierówności terenowe

, które będą wymagały prac ziemnych (rowy, doły, górki).

Określamy i weryfikujemy szorstkość terenu

, co jest wykorzystywane przy ocenie terenu pod budowę elektrowni wiatrowej.

Modele DSM

świetnie sprawdzają się

w branży górniczej

. Na ich podstawie możemy określić

ilość i głębokość wyrobisk, obliczyć objętość hałd górniczych

. Wykonując regularnie naloty UAV i generując modele DSM możemy

obliczyć ilość wydobytego surowca

i porównać go do modeli z okresów poprzednich lub

modelu stanu zero.Zainteresowało Cię nasze rozwiązanie? Zapraszamy do kontaktu!

GÓRNICTWO i WYDOBYCIE


Wykonujemy numeryczne modele terenu na potrzeby projektowania wydobycia, lokalizacji maszyn mobilnych oraz infrastruktury komunikacyjnej. Realizujemy obliczenia objętości wydobytego surowca oraz ilość składowanego kruszcu na hałdach górniczych...

BUDOWNICTWO GÓRSKIE


Tworzymy numeryczne modele terenu DSM na potrzeby analiz projektowych na potrzeby budowy stoku narciarskiego i wszystkich elementów logistycznych, takich jak wyciągi narciarskie, drogi ewakuacyjne, itp...

ANALIZY UKSZTAŁTOWANIA TERENU


Realizujemy numeryczne modele pokrycia terenu NMPT na potrzeby analizy elementów wysmukłych, ukształtowanie gruntu i jego szorstkość na wskazanym terenie. Lokalizowanie górek i dołków które wymagają prac ziemnych i wyrównania terenu...

GOSPODARKA WODNA I PRZECIWPOWODZIOWA


Generujemy cyfrowe modele terenu na potrzeby analizy brzegowej rzek, rowów, cieków oraz zbiorników wodnych. Lokalizujemy elementy infrastruktury technicznej, powstałe przeszkody wodne oraz tereny zalewowe.

Przykładowe zrealizowane projekty modeli numerycznych DSM

FLY-MAP :: numeryczne modele terenu dsm nmpt :: obiekty sportowe
obiekty sportowe
FLY-MAP :: numeryczne modele terenu dsm nmpt :: miasta
miasta
FLY-MAP :: numeryczne modele terenu dsm nmpt :: mosty
mosty
FLY-MAP :: numeryczne modele terenu dsm nmpt :: kopalnie
kopalnie
FLY-MAP :: numeryczne modele terenu dsm nmpt :: archeologia
archeologia
FLY-MAP :: numeryczne modele terenu dsm nmpt :: przebudowa drogi
przebudowa drogi
FLY-MAP :: numeryczne modele terenu dsm nmpt :: składowiska surowców
składowiska surowców
FLY-MAP :: numeryczne modele terenu dsm nmpt :: inwentaryzacja
inwentaryzacja
FLY-MAP :: numeryczne modele terenu dsm nmpt :: hałdy
hałdy