Gęste chmury punktów z drona

Potrzebujesz wykonać obliczenia lub porównać obiekty?

Skorzystaj z chmury...

Wykonując nalot fotogrametryczny

podstawowym produktem aerotriangulacji

(czyli przetwarzania zdjęć lotniczych) jest właśnie

gęsta chmura punktów

. To ona jest

bazą

do wygenerowania siatek mesh, modeli DSM czy ortofotomap.

Jednak podstawową rolą chmury punktów jest

możliwość jej exportu

i przetwarzania w wielu zewnętrznych programach (autocad, cloudcompare, itp). Każdą chmurę punktów możemy

poddać obróbce i klasyfikacji.

Możemy usunąć z niej budynki, drzewa, obiekty i zostawić tylko podłoże terenowe.
Otrzymaną chmurę punktów możemy wykorzystać

do modelowania 3D, porównywania modeli 3D, przeprowadzania obliczeń matematycznych

(objętości, powierzchnie, odległości).

Chmurę możemy wykorzystać do

planowania inwestycji budowlanych

, np do analizy terenu i obliczania zakresu prac ziemnych. Na jej podstawie możemy

obliczyć ilość surowca

potrzebnego do przetransportowania. Dzięki temu mamy świetne narzędzie do

oceny i analizy realizowanych projektów

budowlanych, inwentaryzacji terenowej.

Zainteresowało Cię nasze rozwiązanie? Zapraszamy do kontaktu!

Do czego możesz wykorzystać gęste chmury punktów?

KALKULACJE WYSOKOŚCIOWE

na podstawie chmury punktów można wykonać inwentaryzację i obliczenia wysokości dla obiektów wysmukłych (wieże, nadajniki, mosty, itp), przeszkód terenowych. Mogą one posłużyć do porównania z materiałami archiwalnymi...

KALKULACJE OBJĘTOŚCIOWE

na podstawie gęstej chmury punktów jesteśmy w stanie przeprowadzić precyzyjne obliczenia objętości wydobytego surowca (węgiel, kruszec skalny, żwir), jak również porównać dwie chmury punktów i obliczyć różnice między nimi...

INWENTARYZACJE POWYKONAWCZE

zrealizowane materiały można wykorzystać do analizy, inwentaryzacji obiektów w trakcie procesu budowlanego, jak również do analizy po zakończeniu budowy...

DOKUMENTOWANIE ZABYTKÓW

wykonanie nalotu i wygenerowanie gęstej chmury punktów dla obiektu zabytkowego jest świetną bazą do odwzorowania w pełnym cyfrowym modelu 3D. Model taki świetnie nadaje się do inwentaryzacji i dokumentacji zabytków architektonicznych...

Przykładowe zrealizowane projekty gęstych chmur punktów

FLY-MAP :: gęsta chmura punktów :: hałda

hałda

FLY-MAP :: gęsta chmura punktów :: skład surowca

skład surowca

FLY-MAP :: gęsta chmura punktów :: nasyp

nasyp

FLY-MAP :: gęsta chmura punktów :: nasyp drogowy

nasyp drogowy

FLY-MAP :: gęsta chmura punktów :: kopalnia

kopalnia odkrywkowa

FLY-MAP :: gęsta chmura punktów :: rów melioracyjny

rów melioracyjny

FLY-MAP :: gęsta chmura punktów :: nasyp kolejowy

nasyp kolejowy

FLY-MAP :: gęsta chmura punktów :: nasyp tymczasowy

nasyp tymczasowy

FLY-MAP :: gęsta chmura punktów :: linia kolejowa

linia kolejowa