Zastanawiało Cię w jaki sposób możesz pozyskać aktualną ortofotomapę nie angażując do tego celu drogiego lotnictwa załogowego, czy danych satelitarnych?
Do realizacji tego rodzaju zleceń

wykorzystujemy bezzałogowe systemy UAV "drony" wraz z profesjonalnym oprogramowaniem fotogrametrycznym.


Dzięki zastosowaniu technologii UAV, możemy wykonywać

naloty niskiego pułapu

 realizowane

już od 30m nad terenem

. Wykorzystujemy w tej technice aparaty cyfrowe wysokiej rozdzielczości 20mpix lub 42mpix. Ważnym elementem procesu jest prawidłowo założona

osnowa geodezyjna

wraz z jej

precyzyjnie wykonanymi pomiarami GNSS RTK.

Dzięki temu osiągamy

centymetrowe dokładności a rozdzielczość terenowa ortofotmapy spada nawet poniżej 1cm/px GSD

.

Przygotowany produkt fotogrametryczny świetnie sprawdza się w pracach

ewidencyjno-katastralnych

oraz

inwentaryzacyjnych

. Służy jako

precyzyjny podkład rastrowy

na potrzeby

map sytuacyjno-wysokościowych

lub do

tworzenia map do celów projektowych.

Naloty fotogrametryczne przeprowadzane są

w systemie nadzorowanym

. Osiągane dokładności kilku centymetrów mieszczą się

w pierwszej grupie dokładnościowej

i mogą zostać wykorzystane przy

zgłoszeniach do PODGIK.

Specjalnie dla naszych klientów stworzyliśmy autorskie

oprogramowanie RPAS Cloud

. Oprogramowanie w technologi SAS ( w chmurze ) pozwala na

dostęp z każdego miejsca

z dostępem do internetu. Każda zrealizowana ortofotomapa czy inny produkt fotogrametryczny będzie dla Ciebie

dostępny od ręki, w każdej chwili

. Dzięki RPAS Cloud otrzymasz narzędzie do

analizowania, porównywania, opisywania, nakładania ortofotomap z różnych okresów

oraz kilka ciekawych funkcji, które ułatwią Ci pracę.

Zostań naszym klientem a licencję na oprogramowanie RPAS Cloud otrzymasz gratis!Naloty fotogrametryczne wykonujemy przy użyciu

bezzałogowych samolotów lub wielowirnikowców.

Jednego dnia jesteśmy w stanie zrealizować

nalot fotogrametryczny dla powierzchni do 1000 ha lub odcinka liniowego do 50km.Skorzystaj z naszych usług, a

zaoszczędzi to Twój czas, ograniczy ilość pracy

, a przede wszystkim

zmniejszy Twoje koszty

. Nasze rozwiązania Tworzymy właśnie dla Ciebie!
 
Zainteresowało Cię nasze rozwiązanie? Zapraszamy do kontaktu!

Do czego możesz wykorzystać ortofotomapy?

ORTOFOTOMAPY INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

tworzymy ortofotomapy infrastruktury linowej (jezdnie, ścieżki rowerowe, tereny przyległe) oraz punktowej (węzły komunikacyjne, MOP, zatoki, stacje obsługi)...

ORTOFOTOMAPY INFRASTRUKTURY HYDROTECHNICZNEJ

tworzymy ortofotomapy rzek, wałów powodziowych, terenów zalewowych oraz inwentaryzujemy obiekty budowlane i przeszkody w ich obrębie...

ORTOFOTOMAPY DLA GEODEZJI

tworzymy ortofotomapy jako podstawowe narzędzie do sporządzenia map projektowych, inwentaryzacyjnych oraz prac ewidencyjno-katastralnych...

ORTOFOTOMAPY DLA BUDOWNICTWA

wykonujemy ortofotomapy dokumentujące postępy prac na placach budowy obiektów infrastruktury energetycznej, kolejowej, drogowo-mostowej...

ORTOFOTOMAPY DLA LEŚNICTWA

wykonujemy ortofotomapy na potrzeby zarządzania terenami leśnymi, obszarami przeznaczonymi do wycinki, drogami pożarowymi, szkodami, etc...

ORTOFOTOMAPY SZKÓD ŁOWIECKICH

wykonujemy ortofotomapy na potrzeby dokumentowani wyrządzonych szkód łowieckich przez dziką zwierzynę na polach uprawnych i terenach leśnych...

ORTOFOTOMAPY TERENÓW MIEJSKICH I GMINNYCH

realizujemy ortofotomapy terenów miejskich na potrzeby planowania przestrzennego, projektowania infrastruktury, parkingów, poprawy oznakowania poziomego...

ORTOFOTOMAPY CMENTARZY

wykonujemy ortofotomapy cmentarzy w celu inwentaryzacji grobów oraz infrastruktury komunikacyjnej (alejki, punktów czerpania wody, śmietniki, etc.)...

FOTOMAPY TERENÓW INWESTYCYJNYCH

wykonujemy fotomapy/ortofotomapy terenów inwestycyjnych, działek, pól, lasów, zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych, brzegów rzek i jezior...

FOTOMAPY OSIEDLI / WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

tworzymy ortofotomapy osiedli mieszkalnych na potrzeby planowania i projektowania zagospodarowania terenu (parkingi, ciągi piesze, place zabaw, nasadzeń roślinności)...

Zrealizowane projekty ortofotomap

FLY-MAP :: ortofotomapy i fotomapy :: na potrzeby zarzadzania budową mostu

budowa mostu na rzece

FLY-MAP :: ortofotomapy i fotomapy :: na potrzeby analizy hałd magazynowych, obliczania pryzm kopalin

hałda magazynowa, pryzma kopalin

FLY-MAP :: ortofotomapy i fotomapy :: na potrzeby zarządzania placami budów

plac budowy

FLY-MAP :: ortofotomapy i fotomapy :: na potrzeby kopalni odkrywkowych

kopalnia odkrywkowa

FLY-MAP :: ortofotomapy i fotomapy :: na potrzeby kopalnianych zbiorników wodny

kopalnia odkrywkowa zbiornik wodny

FLY-MAP :: ortofotomapy i fotomapy :: na potrzeby przebudowy drogi

przebudowa drogi powiatowej

FLY-MAP :: ortofotomapy i fotomapy :: na potrzeby centrum miasta

centrum miasta

FLY-MAP :: ortofotomapy i fotomapy :: na potrzeby osiedli mieszkaniowych

osiedle mieszkaniowe

FLY-MAP :: ortofotomapy i fotomapy :: na potrzeby sieci ciepłowniczych

rurociąg sieci ciepłowniczej

 
FLY-MAP :: ortofotomapy i fotomapy :: na potrzeby przebudowy dróg na dużych odcinkach
FLY-MAP :: ortofotomapy i fotomapy :: na potrzeby inwentaryuzacji postępów prac przy budowach i przebudowach dróg
FLY-MAP :: ortofotomapy i fotomapy :: na potrzeby inwentaryzacji lini kolejowych