Siatki Mesh i teksturowanie z drona

Do czego może Ci się przydać siatka Mesh oraz teksturowanie?Wygenerowanie siatki mesh jest pochodną gęstej chmury punktów. Różnią się tym że gęsta chmura punktów to poprostu chmura pojedyńczych punktów zlokalizowanych w przestrzeni XYZ. Natomiast siatka mesh jest to struktura oparta o sieć trójkątów, które tworzą obiekt 3D. W zalezności od gęstości trójkątów manipulujemy jakością wygenerowanego materiału.

Siatki mesh możemy wygenerować dla modeli 3D i 2,5D. W modelu 3D mamy pełny model 3D, a w modelu 2,5D, jest to również model 3D z tym wyjątkiem że wszystkie pionowe elementy są wypełnione linią, czyli nie otrzymujemy np elementów na ścianie, okien, itp.
Bazą do teksturowania jest wygenerowany model w oparciu o siatkę mesh. Teksturowanie jest to kolorowe wypełnienie i odwzorowanie rzeczytwistego modelu 3D. Teksturowanie jest wykorzystywane w kompuetrowym modelowaniu 3D obiektów, jak również w grach komputerowych.

Zainteresowało Cię nasze rozwiązanie? Zapraszamy do kontaktu!

Do czego możesz wykorzystać siatki mesh?

PREZENTOWANIE OBIEKTÓW W POSTACI MODELU MESH

cyfrowa prezentacja obiektu w przestrzeni z wykorzystaniem struktury trójkątów. Świetnie w tej technologii prezentują się hałdy, nasypy, stoki narciarskie, obiekty o dużej kubaturze, elementy wysokie...

OBLICZENIA MATEMATYCZNE

siatki mesh są również świetną bazą do wykonywania różnego rodzaju obliczeń matematycznych, takich jak długości, wysokości, powierzchnie i objętości analizowanych obiektów...

INWENTARYZACJE POWYKONAWCZE

zrealizowane materiały można wykorzystać do analizy, inwentaryzacji obiektów w trakcie procesu budowlanego, jak również po jego zakończeniu...

DOKUMENTOWANIE ZABYTKÓW

siatki mech świetnie się nadają do procesu opracowania modelu 3D w inwentaryzacji zabytków. Daje to możliwość realnego odwzorowania aktualnego stanu zabytku i stworzenia na jego podstawie dokumentacji technicznej...

Przykładowe zrealizowane projekty siatek mesh i tekstur

FLY-MAP :: siatki mesh :: zbocze kopalni

zbocze kopalni

FLY-MAP :: siatki mesh :: hałda

hałda

FLY-MAP :: siatki mesh :: stok narciarski

stok narciarski

FLY-MAP :: tekturowanie :: podpora mostu

podpora mostu

FLY-MAP :: tekturowanie :: zbocze kopalni

zbocze kopalni

FLY-MAP :: tektura :: hałda piachu

hałda piachu

FLY-MAP :: siatki mesh :: budynek

budynek

FLY-MAP :: siatki mesh :: droga i roślinność

droga i roślinność

FLY-MAP :: siatki mesh :: obiekt wysmukły

obiekt wysmukły