Siatki Mesh i teksturowanie z drona

Do czego może Ci się przydać siatka Mesh oraz teksturowanie?Wygenerowanie siatki mesh jest pochodną gęstej chmury punktów. Różnią się tym że gęsta chmura punktów to poprostu chmura pojedyńczych punktów zlokalizowanych w przestrzeni XYZ. Natomiast siatka mesh jest to struktura oparta o sieć trójkątów, które tworzą obiekt 3D. W zalezności od gęstości trójkątów manipulujemy jakością wygenerowanego materiału.

Siatki mesh możemy wygenerować dla modeli 3D i 2,5D. W modelu 3D mamy pełny model 3D, a w modelu 2,5D, jest to również model 3D z tym wyjątkiem że wszystkie pionowe elementy są wypełnione linią, czyli nie otrzymujemy np elementów na ścianie, okien, itp.

Bazą do teksturowania jest wygenerowany model w oparciu o siatkę mesh. Teksturowanie jest to kolorowe wypełnienie i odwzorowanie rzeczytwistego modelu 3D. Teksturowanie jest wykorzystywane w kompuetrowym modelowaniu 3D obiektów, jak również w grach komputerowych.

Zainteresowało Cię nasze rozwiązanie? Zapraszamy do kontaktu!

PREZENTOWANIE OBIEKTÓW W POSTACI MODELU MESH


cyfrowa prezentacja obiektu w przestrzeni z wykorzystaniem struktury trójkątów. Świetnie w tej technologii prezentują się hałdy, nasypy, stoki narciarskie, obiekty o dużej kubaturze, elementy wysokie...

OBLICZENIA MATEMATYCZNE

siatki mesh są również świetną bazą do wykonywania różnego rodzaju obliczeń matematycznych, takich jak długości, wysokości, powierzchnie i objętości analizowanych obiektów...

INWENTARYZACJE POWYKONAWCZE

zrealizowane materiały można wykorzystać do analizy, inwentaryzacji obiektów w trakcie procesu budowlanego, jak również po jego zakończeniu...

DOKUMENTOWANIE ZABYTKÓW

siatki mech świetnie się nadają do procesu opracowania modelu 3D w inwentaryzacji zabytków. Daje to możliwość realnego odwzorowania aktualnego stanu zabytku i stworzenia na jego podstawie dokumentacji technicznej...

Przykładowe zrealizowane projekty siatek mesh i tekstur

FLY-MAP :: siatki mesh :: zbocze kopalni
zbocze kopalni
FLY-MAP :: siatki mesh :: hałda
hałda
FLY-MAP :: siatki mesh :: stok narciarski
stok narciarski
FLY-MAP :: tekturowanie :: podpora mostu
podpora mostu
FLY-MAP :: tekturowanie :: zbocze kopalni
zbocze kopalni
FLY-MAP :: tektura :: hałda piachu
hałda piachu
FLY-MAP :: siatki mesh :: budynek
budynek
FLY-MAP :: siatki mesh :: droga i roślinność
droga i roślinność
FLY-MAP :: siatki mesh :: obiekt wysmukły
obiekt wysmukły