Inwentaryzacja lotnicza terenu i infrastruktury z drona

Wykonujemy lotnicze naloty UAV

bezzałogowymi statkami powietrznymi. Realizujemy

obloty terenowe

wykonując sekwencje zdjęć o wysokiej rozdzielczości. Zrealizowany

materiał jest przetwarzany

w specjalistycznym oprogramowaniu, którego

wynikiem jest mapa inwentaryzacyjna

całego obszaru dostarczona w jednym pliku.

Mapa pozawala na

dokładne zobrazowanie aktualnego stanu terenu, infrastruktury, obiektów budowlanych, melioracyjnych, hydrotechnicznych, oznakowania poziomego, przebiegu linii energetycznych, dróg, parkingów, chodników.Mapy są tworzone o wytyczne z ustaloną dokładnością.

Największą dokładność

jaką możemy uzyskać to

1 piksel na centymetr terenowy.

Standardowe naloty wykonujemy z wysokości ok 100m z dokładnością do 5cm/px. Klient finalnie otrzymuje plik w formacie

TIFF, JPG.W ciągu jednego dnia jesteśmy w stanie wykonać nalot UAV na terenie

do 200ha.

INWENTARYZACJE CMENTARZY


Realizujemy lotnicze mapy inwentaryzacyjne cmentarzy parafialnych, gminnych...

INWENTARYZACJE TERENÓW INWESTYCYJNYCH


Wykonujemy mapy na potrzeby weryfikacji aktualnej infrastruktury naziemnej...

INWENTARYZACJE PARKINGÓW


Wykonujemy aktualne mapy obrazujące aktualny rozkład parkingu...

INWENTARYZACJE DRÓG MIEJSKICH I GMINNYCH


Wykonujemy mapy na potrzeby inwentaryzacji oznakowania poziomego...

Przykładowe realizacje map inwentaryzacyjnych

facebook
Filmowanie z powietrza 4K, zdjęcia z drona, fotografia lotnicza 300dpi, ortofotomapy, licencja UAVO VLOS