Ortofotomapy i fotomapy z drona

Zastanawiało Cię w jaki sposób możesz pozyskać aktualną ortofotomapę?


Nie angażując do tego celu drogiego lotnictwa załogowego, czy danych satelitarnych?
Aby zaspokoić Twoje potrzeby

wykorzystujemy do tego bezzałogowe drony UAV wraz z profesjonalnym oprogramowaniem fotogrametrycznym.Dzięki zastosowaniu technologi dronów, możemy wykonywać

naloty niskiego pułapu

, realizowane

już od 30m nad terenem

. Wykorzystując w tej technice wysokiej rozdzielczości aparat cyfrowy o matrycy 42,3 mpix oraz prawidłowo założoną

osnowę geodezyjną

wraz z

precyzyjnymi pomiarami GNSS RTK

, możemy osiągnąć

centymetrowe dokładności a rozdzielczości ortofotmapy spada nawet poniżej 1cm/px terenowy GSD

.

Tak przygotowany produkt fotogrametryczny świetnie nadaje się pod

precyzyjne podkłady rastrowe

na potrzeby map sytuacyjno-wysokościowych, do tworzenia

map do celów projektowych

, jak również w pracach ewidencyjno-katastralnych oraz inwentaryzacyjnych. Naloty fotogrametryczne przeprowadzane są

w systemie nadzorowanym

. Osiągane dokładności kilku centymetrów mieszczą się w

pierwszej grupie dokładnościowej

i mogą zostać wykorzystane przy zgłoszeniach do PODGIK.

Naloty fotogrametryczne wykonujemy przy użyciu

bezzałogowych samolotów lub wielowirnikowców.

Jednego dnia jesteśmy w stanie zrealizować

nalot dla powierzchni łącznej do 1000 ha lub odcinka liniowego do 40km.Zainteresowało Cię nasze rozwiązanie? Zapraszamy do kontaktu!

ORTOFOTOMAPY DLA GEODEZJI


tworzymy fotomapy jako podstawa narzędzie do sporządzenia map projektowych, inwentaryzacyjnych oraz prac ewidencyjno-kastralnych...

ORTOFOTOMAPY DLA BUDOWNICTWA


wykonujemy ortofotomapy dokumentujące postępy prac na placach budowy obiektów budowlanych, infrastruktury energetycznej, drogowo-mostowej oraz linii kolejowych...

ORTFOTOMAPY TERENÓW MIEJSKICH I GMINNYCH


realizujemy ortofotomapy terenów miejskich na potrzeby planowania przestrzennego, projektowania infrastruktury, poprawy oznakowania drogowego...

ORTOFOTOMAPY CMENTARZY


wykonujemy ortofotomapy cmentarzy w celu inwentaryzacji grobów oraz infrastruktury komunikacyjnej (alejki, punktów czerpania wody, miejsca składowania odpadów, etc.)...

FOTOMAPY TERENÓW INWESTYCYJNYCH


wykonujemy obloty na potrzeby tworzenia fotomap/ortofotomap terenów inwestycyjnych, działek, pól, lasów, zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych, brzegów rzek i jezior...

FOTOMAPY OSIEDLI / WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH


tworzymy ortofotomapy osiedli mieszkalnych na potrzeby planowania i projektowania zagospodarowania terenu (parkingi, ciągi piesze, place zabaw, nasadzenia roślinności)

Przykładowe zrealizowane projekty ortofotomap

FLY-MAP :: ortofotomapy i fotomapy :: budowa mostu
budowa mostu
FLY-MAP :: ortofotomapy i fotomapy :: osiedle mieszkaniowe
osiedle mieszkaniowe
FLY-MAP :: ortofotomapy i fotomapy :: plac budowy
plac budowy
FLY-MAP :: ortofotomapy i fotomapy :: kopalnia odkrywkowa
kopalnia odkrywkowa
FLY-MAP :: ortofotomapy i fotomapy :: klęska żywiołowa
klęska żywiołowa
FLY-MAP :: ortofotomapy i fotomapy :: plac kościelny
plac kościelny